Author Topic: Gruntovcani  (Read 3631 times)

Offline kerigan

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 3,522
  • blah...
Gruntovcani
« on: 01 August, 2008., 03:41:22 CEST »
Morala sam  :DMikrokozmos ruralne sredine Podravine, Golik je snimio po Kerstnerovom scenariju. Mladen Kerstner je u taj skript uložio nekoliko godina života, bilježeći po seoskim birtijama dogodovštine različitih "likova" koji tvore okosnicu društvenog života u malim panonskim selima. Nezaboravni likovi Cinobera, Presvetlog, Martina birtaša ili Besnog i danas su dio pop-folklora i narodnog života u Podravini, ali isto tako i u Međimurju, pa i drugim županijama uz Dravu.

"Gruntovcani" (1975)

 :s :headbang:  :s