Author Topic: Save all PMs  (Read 2168 times)

Offline kerigan

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 3,535
  • blah...
Save all PMs
« on: 05 January, 2009., 21:08:26 CET »
Od danas imate mogucnost skidanja privatnih poruka na vas komp. Nakon sto udete u "My Messages" u lijevom stupcu ispod
Inbox
Outbox
vam stoji "Save all PMs".

 :o